• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ในหัวข้อ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  (PEP) รุ่นที่ 14  ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

read more
image description

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ และรับฟังคำบรรยายจากคุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ในหัวข้อ Intangible asset valuation & Business valuation เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

read more
image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด รวมกับกลุ่มที่ปรึกษา (CIFG Consortium)  ได้ดำเนินการจัดการรับฟังความเห็นของภาคเอกชนและนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 3  โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (ท่าเทียบเรือ บี 1 บี 2 บี 3 บี 4 และ เอ 5 ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ บอลรูม 1 และ 2 ชั้น 1 โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (PEP รุ่นที่ 13) ในหัวข้อ “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” และ “การกำหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money)” วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

read more