• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้เข้าสัมภาษณ์นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อมอบนโยบายและความคิดเห็น สำหรับเป็นข้อมูลประกอบผลการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อโครงการยกระดับการให้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย Smart National Sports ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีฯ ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวจัดกิจกรรมมหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน ร่วมกับนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดี ในวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้จัดการรับฟังความเห็นของภาคเอกชนและนักลงทุน (Market Sounding) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. SMART NATIONAL SPORTS PARK ระยะที่ 2 ในนามTURAC โดยมีนายจินดา เดชภิมล รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานในพิธีและมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ที่ปรึกษา ผู้ว่าการ กกท. ร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

read more
image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ และผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าพบคุณประสาน หวังรัตนปราณี ผช.รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแนวทาง และกรอบการพัฒนาโครงการ Smart National Sports Park ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อเช้าวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นี้

read more