• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้จัดการรับฟังความเห็นของภาคเอกชนและนักลงทุน (Market Sounding) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. SMART NATIONAL SPORTS PARK ระยะที่ 2 ในนามTURAC โดยมีนายจินดา เดชภิมล รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานในพิธีและมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ที่ปรึกษา ผู้ว่าการ กกท. ร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

read more
image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ และผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าพบคุณประสาน หวังรัตนปราณี ผช.รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแนวทาง และกรอบการพัฒนาโครงการ Smart National Sports Park ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อเช้าวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นี้

read more
image description

ร่วมประชุมคณะทำงานของกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าฯ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน พ.ศ. 2562 " ให้กับคณะทำงานฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ กฟผ. สะพานพระราม 7

read more