• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการการเตรียมการและนำเสนอข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนถึงสิ้นสุดการคัดเลือกเอกชน "  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย "  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องอมาแรนธ์ (Amaranth) ชั้น 3 โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง "การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ของการวางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง"  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้อง  Vela Grand Ballroom โรงแรมเคปดารา พัทยา จังหวัดชลบุรี

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับงาน Excellent Service Award 2017 ceremony ณ วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 17.30 - 20.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ พระราม 3

read more