• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (PEP รุ่นที่ 6) ในหัวข้อ “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศาลาแดง ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการการเตรียมการและนำเสนอข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนถึงสิ้นสุดการคัดเลือกเอกชน "การจัดตั้งศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมคอนวีเนียนท์ แกรนด์ ถนนศรีวารีน้อย (ซ.ลาดกระบัง 54) ตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

read more
image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาในหัวข้อ “การใช้ผลงานของผู้ประเมินราคาอิสระ” ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561  ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

read more