• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน พ.ศ. 2562 " ให้กับคณะทำงานฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ กฟผ. สะพานพระราม 7

read more
image description

อัพเดทข่าวสารเพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารทางPageFacebook ทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมถึงสาระความรู้ดีๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/15BusinessAdvisoryLimited-108493774759297

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง "มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หลังโควิด-19 จะด้อยค่าหรือไม่ อย่างไร" ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.45-16.30 น. โดยมีวิธีการบรรยายแบบ Live สด

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และคุณวัฒนา จำปาวัลย์ ในฐานะกรรมการบริหาร บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้จัดหลักสูตร การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุม g34-g35 ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรที่เป็นผู้ปกครองดูแลพื้นที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจลักษณะของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหิดล

read more