• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 36, 8th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับงาน Excellent Service Award 2018  ณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 - 20.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ พระราม 3

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในหัวข้อ “ต้นไม้มี มูลค่าประเมินราคาอย่างไร ครั้งที่ 3”  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินที่ทำการของ บมจ.อสมท เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ชั้น 3 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพิธีเปิดตัวโครงการ "โครงการ การศึกษา สำรวจและออกแบบโครงการ Medical Hub ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ห้องประชุมคลองไผ่ ชั้น 3 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

read more