• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

ร่วมพิธีแถลงข่าวจัดกิจกรรมมหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวจัดกิจกรรมมหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน ร่วมกับนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดี ในวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า