• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

ร่วมประชุมคณะทำงานของกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าฯ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน พ.ศ. 2562 " ให้กับคณะทำงานฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ กฟผ. สะพานพระราม 7

read more
image description

อัพเดทข่าวสารเพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารทางPageFacebook ทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมถึงสาระความรู้ดีๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/15BusinessAdvisoryLimited-108493774759297

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง "มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หลังโควิด-19 จะด้อยค่าหรือไม่ อย่างไร" ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.45-16.30 น. โดยมีวิธีการบรรยายแบบ Live สด

read more