• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ และผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าพบคุณประสาน หวังรัตนปราณี ผช.รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแนวทาง และกรอบการพัฒนาโครงการ Smart National Sports Park ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อเช้าวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นี้

read more
image description

ร่วมประชุมคณะทำงานของกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าฯ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน พ.ศ. 2562 " ให้กับคณะทำงานฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ กฟผ. สะพานพระราม 7

read more
image description

อัพเดทข่าวสารเพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารทางPageFacebook ทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมถึงสาระความรู้ดีๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/15BusinessAdvisoryLimited-108493774759297

read more