• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพิธีเปิดตัวโครงการ "โครงการ การศึกษา สำรวจและออกแบบโครงการ Medical Hub ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ห้องประชุมคลองไผ่ ชั้น 3 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะวนศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ และสมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว ในหัวข้อ "หลักประกันทางธุรกิจ...ความหวังใหม่ของไม้เศรษฐกิจจริงหรือ" วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ อาคารวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินที่ทำการของ บมจ.อสมท เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ชั้น 3 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (PEP รุ่นที่ 7) ในหัวข้อ “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” และ “การกำหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money)” วันที่ 23 ม.ค. 2562 และ วันที่ 29 ม.ค. 2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

read more