• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

โครงการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง 4 วัน เรื่อง “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินครบวงจร” ทุกวันเสาร์ วันที่ 27 มกราคม – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง 4 วัน เรื่อง “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินครบวงจร” ทุกวันเสาร์ วันที่ 27 มกราคม – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวน 4 วัน) เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่