• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเยี่ยมชมบริษัทฯ และรับฟังบรรยาย

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ และรับฟังคำบรรยายจากคุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ในหัวข้อ Intangible asset valuation & Business valuation เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565