• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (ท่าเทียบเรือ บี 1 บี 2 บี 3 บี 4 และ เอ 5 ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน) (Market Sounding) ครั้งที่ 3

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด รวมกับกลุ่มที่ปรึกษา (CIFG Consortium)  ได้ดำเนินการจัดการรับฟังความเห็นของภาคเอกชนและนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 3  โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (ท่าเทียบเรือ บี 1 บี 2 บี 3 บี 4 และ เอ 5 ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ บอลรูม 1 และ 2 ชั้น 1 โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ