• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

การรับฟังความเห็นของภาคเอกชนและนักลงทุน (Market Sounding) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. SMART NATIONAL SPORTS PARK ระยะที่ 2

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้จัดการรับฟังความเห็นของภาคเอกชนและนักลงทุน (Market Sounding) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. SMART NATIONAL SPORTS PARK ระยะที่ 2 ในนามTURAC โดยมีนายจินดา เดชภิมล รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานในพิธีและมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ที่ปรึกษา ผู้ว่าการ กกท. ร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565