• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

การศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน พ.ศ. 2562

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน พ.ศ. 2562 " ให้กับคณะทำงานฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ กฟผ. สะพานพระราม 7