• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

“ต้นไม้มีมูลค่าประเมินราคาอย่างไร ครั้งที่ 3” วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในหัวข้อ “ต้นไม้มี มูลค่าประเมินราคาอย่างไร ครั้งที่ 3”  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6