• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

การจัดพิธีเปิดตัวโครงการ การศึกษา สำรวจและออกแบบโครงการ Medical Hub ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพิธีเปิดตัวโครงการ "โครงการ การศึกษา สำรวจและออกแบบโครงการ Medical Hub ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ห้องประชุมคลองไผ่ ชั้น 3 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี