• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (PEP รุ่นที่ 6) ในหัวข้อ “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศาลาแดง ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร