• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

โครงการสัมมนาแนวทางการบริหารที่ราชพัสดุและทรัพย์สิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30-16.30 น.

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง "การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ของการวางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง"  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้อง  Vela Grand Ballroom โรงแรมเคปดารา พัทยา จังหวัดชลบุรี