• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) หลักสูตร “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทย” รุ่นที่ 3 (PPPs for SAT3) ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ในหัวข้อ “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และ Workshop” ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 หัวข้อ “การกำหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money)” ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 และหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

read more

OUR RELATED

ORGANIZATIONS

image description
image description