• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 36, 8th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาศครบรอบ 15ปี ของบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด วันที่ 30 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท 15ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด จัดทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 5 รูปประกอบพิธีสงฆ์ โดยคณะกรรมการบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงเพลพระ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน