• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้จัดการรับฟังความเห็นของภาคเอกชนและนักลงทุน (Market Sounding) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. SMART NATIONAL SPORTS PARK ระยะที่ 2 ในนามTURAC โดยมีนายจินดา เดชภิมล รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานในพิธีและมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ที่ปรึกษา ผู้ว่าการ กกท. ร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

read more

Some of our

latest activity

image description

งานเลี้ยงสังสรรค์พี่น้องชาว15Biz เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 วันที่ 17 ธันวาคม 2564

read more

OUR RELATED

ORGANIZATIONS

image description
image description