• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และคุณวัฒนา จำปาวัลย์ ในฐานะกรรมการบริหาร บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้จัดหลักสูตร การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุม g34-g35 ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรที่เป็นผู้ปกครองดูแลพื้นที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจลักษณะของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหิดล

read more

OUR RELATED

ORGANIZATIONS

image description
image description